Správa počítačových sietí

Domov 

Spoločnosť Acs-Net je spoločnosť profesionálne zameraná a špecializovaná na projekciu, dodávku a inštaláciu kabelážnych systémov terminálových, počítačových a teleko­munikačných sietí, telefónnych ústrední, EPS - Elektronickej požiarnej signalizácie, PSN - Poplachového systému narušenia, PTV - Priemyselnej televízie, DS - Dochádzkových a prístupových systémov, Ozvučovacích systémov a ostatných slaboprúdových technológií. Technický know-how a skúsený team pracovníkov s prvotriednym servisom a plnou technickou podporou prispeli rozhodujúcou mierou k stabilizácii firmy a k jej dnešnej pozícii na súčasnom trhu. Všetky služby zabezpečuje spoločnosť Acs-Net v plnom rozsahu vlastnými kapacitami, čo umožňuje dosahovať vysoký štandard garancií a spokojnosti zákazníka.

Spoločnosť Acs-Net pracuje na báze prísneho dodržiavania príslušných medziná­rodných noriem a štandardov (ISO/IEC IS 11801, EIA/TIA 568, EN50173, TSB 36 a 40, IEEE 802.3...).

Spoločnosť Acs-Net patrí od roku 2007 k tým firmám, ktoré sú v popredí technologického rastu v oblasti slaboprúdových technológií na Slovensku. Spoločnosť Acs-Net si váži to, čo robí a vidí v prvom rade zákazníka a preto spoločnosť Acs-Net svojho zákazníka nikdy neopustí.

Kontakt

Adresa: ACS-NET spol. s r.o. Tel .: 00421 2 44452133
Račianska 109/B Fax .: 00421 2 44452130
831 02 BRATISLAVA
E-mail: acsnet@acsnet.sk